تاریخ آخرین به روز رسانی بخش خبر پیچک نیوز                                 شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳
مسکن در زمستان‌ها گران‌تر می‌شود!

بررسی قیمت هر متر واحد مسکونی طی 20 سال گذشته بیانگر افزایش بیش از 63 برابری قیمت هر متر خانه در شهر تهران از سال 72 تاکنون است که نزدیک به 75 درصد افزایش قیمت‌ها در سال در زمستان اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور که طی فاصله سال‌های 72 تا 91 انجام شده حاکی از آن است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از 52 هزار تومان در سال 72 به متری سه میلیون و 282 هزار تومان در سال 91 افزایش یافته است.

این گزارش نشان می‌دهد که در 20 سال گذشته هیچ گاه قیمت یک متر مربع مسکن در تهران در چند سال متوالی در یک رنج قیمت قرار نداشته است.

از نکات قابل تامل در بررسی قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران این است که در نزیک به 15 سال از 20 سال گذشته افزایش قیمت مسکن در فصل زمستان ایجاد شده که این مسله در سال‌های اخیر محسوس است.

این در حالی است که تنها در پاییز72، بهار 76، پاییز 77، بهار 83 و بهار 87 قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به سایر ماه‌ها رشد بیشتری داشته است.

اما متوسط قیمت هر متر زیر بنای مسکونی در شهر تهران در سال 85، میلیونی می شود و در ادامه در سال 87 دو میلیونی شده ودر سال 91 نیز از مرز سه میلون می گذرد.

متوسط قیمت هر متر خانه در 20 سال گذشته در شهر تهران

سال 72؛ هر متر 50 هزار تومان

نرخ هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران در سال 72 بین 51 تا 53 هزار تومان متغییر است که پاییز با 53 و تابستان با 51 هزار تومان بیشترین و کمترین قیمت مسکن را در این سال داشته اند.

همچنین قیمت هر متر در بهارو زمستان 52 هزار تومان بوده است.

سال 73؛ هر متر 55 تا 65 هزار تومان

قیمت هر متر مربع زیر بنا مسکونی در این سال از 55 هزار تومان در بهار آغاز و به 56 هزار تومان در تابستان می رسد اما درپاییز به هر متر 60 و در زمستان با رشد 10 هزار تومانی نسبت به ابتدای سال به 65 هزار تومان افزایش می یابد.

سال 74؛ هر متر 80 تا 114 هزار تومان

قیمت هر متر مربع مسکن در ابتدای این سال با رشد 20 هزار تومانی نسبت به سال قبل مواجه می شود به طوری که در بهار و تابستان به ترتیب 81 و 84 هزار تومان بوده است اما در پاییز بار دیگر با افزایش قیمت روبه رو شده و به 100 هزار تومان در پاییز و 114 هزار تومان در زمستان افزایش می یابد. در این سال زمستان گرانترین فصل در افزایش قیمت هر متر زیر بنای مسکونی است.

سال 75؛ هر متر 157 تا 161 هزار تومان

قیمت هر متر زیربنای مسکونی در این سال از بهار تا زمستان تفاوت چندانی ندارد به گونه ای که در بهار 157، تابستان 159، پاییز 165 و در زمستان 161 هزار تومان بوده است.

قیمت هر متر واحد مسکونی در سال 75 در پاییز به اوج خود می رسد.

سال 76؛ هر متر 152 تا 158 هزار تومان

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این سال در پاییز با 152 هزار تومان به کمترین حد خود می رسد. این در حالی است که در سایر فصل‌ها نیز تفاوت قیمت زیادی وجود ندارد که بر این اساس در بهار 158، تابستان156 و زمستان 157 هزار تومان بوده است.

سال 77؛ هر متر از 151 تا 160 هزار تومان

در حالی گرانترین معامله هر متر واحد مسکونی در سال 77 با 160 هزار تومان در پاییز انجام شده که در فصل قبل از آن قیمت هر متر برابر با 151 هزار تومان بوده است.

همچنین قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در زمستان 158 و در بهار 154 هزار تومان بوده است.

سال 78؛ از متری 167 تا 184 هزار تومان

در این سال نیز قیمت هر متر واحد مسکونی با نوسان روبه رو یوده است به طوری که از 167 و 168 هزار تومان در بهار و تابستان شروع و به 181 و 184 هزار تومان در پاییز و زمستان ختم می شود.

سال 79؛از متری 202 تا 246 هزار تومان

بهار 79 با افزایش قیمت نزدیک به 20 هزار تومانی نسبت به فصل قبل آغاز شده است.

زمستان هم با قیمت هر متر 246 هزار تومان گران‌ترین و بهار با هر متر 202 هزار تومان ارزانترین فصل معامله مسکن در این سال بوده است. همچنین 210هزار تومان در تابستان و 233 هزار تومان در پاییز از سایر قیمت‌های هر متر مسکن در این سال در تهران است.

سال 80؛ از 282 تا 353 هزار تومان

با تغییر دهه، 40 هزار تومان نیز به قیمت هر واحد مسکونی افزوده شد به طوری که قیمت هر متر مربع در بهار 80 به 282 هزار تومان افزایش یافته است و روندی صعودی را تا پایان سال طی می کند تا جایی که در زمستان به هر متر 353 هزار تومان افزایش می یابد.

از سویی دیگر قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تابستان 295 و در پاییز 326 هزار تومان بوده است.

سال 81؛ از 425 تا 524 هزار تومان

در این سال افزایش 100 هزار تومانی قیمت هر متر واحد مسکونی در طی سال محسوس است. این در حالی است که در بهار قیمت هر متر 425، تابستان464، پاییز 494 و زمستان 524 هزار تومان است.

سال 82؛ از 566 تا 630 هزار تومان

قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در این سال نیز روند صودی را طی کرده است به طوری که از 566 هزار در بهار به 589 هزار در تابستان رسیده است. همچنین در ادامه نرخ هر متر واحد مسکونی از از 610 هزار تومان در پاییز به 630 هزار تومان در زمستان افزایش یافته است.

سال 83؛ از 560 تا 600 هزار تومان

بعد از افزایش پی در پی قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی از سال 72 تا 82 این بار مسکن سال 83 را با کاهش قیمت نسبت به دوره قبل آغاز می کند. بهار 600، تابستان 590، پاییز 560 و زمستان 584 هزار تومانی قیمت‌های هر متر مربع واحد مسکونی در این سال است.

سال 84؛ از 587 تا 683 هزار تومان

سال 84 در حالی با بهار 587 هزار تومانی برای قیمت هر متر مربع زبر بنای واحد مسکونی آغاز می‌شود که در ادامه روند صعودی را پیش می گیرد.

بر این اساس نرخ هر متر خانه در تابستان به 659، پاییز 664 افزایش می یابد. همچنین در زمستان نیز گران ترین معاملات در این سال با هر متر 683 هزار تومان انجام می شود.

سال 85؛ از 724هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان

سال 85 سال میلیونی شدن قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران است. در این سال قیمت هر واحد زیر بنای مسکونی با افزایش نزدیک به 300 هزار تومانی از ابتدا تا انتهای سال مواجه است به طوری که این نرخ در بهار با 724 هزار تومان آغاز و به یک میلیون و دو هزار تومان در زمستان می رسد. همچنین 776 و 880 هزار تومان سایر قیمت ها برای هر متر در سال 85 است.

سال 86؛ از یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 700 هزار تومان

در این سال نیز افزایش 300 هزار تومانی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در یک سال ادامه دارد. یک میلیون و 357 هزار تومان در بهار، یک میلیون و 431هزار تومان در تابستان، یک میلیون و 510 هزار تومان در پاییز و یک میلیون و 699 هزار تومان متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در سال 86 است.

سال 87؛ ازبیش از یک میلیون و590 هزار تا دو میلون تومان

87 سال دو میلیونی شدن قیمت هر متر واحد مسکونی است. هر جند که این سال با افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به سال آخرین فصل سال قبل با بهار دو میلیون و 19 هزار تومانی آغاز می شود و در تابستان هم با هر متر دو میلیون و 14 هزار تومان ادامه دارد اما در نیمه دو سال قیمت‌ها تا حدودی شکسته شده و زیر دو میلیون می رسد. بر این اساس قیمت هر متر در پاییز یک میلیون و 835 هزار و در زمستان به یک میلیون و 596 هزار تومان کاهش می یابد.

سال 88؛ از یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون و 670 هزار تومان

هر چند که فصل‌های پایانی سال قبل دوره کاهش قیمت برای مسکن بود اما در سال88 بار دیگر روند صعودی افزایش قیمت در مسکن از سر گرفته می شود.

بنا بر این گزارش در بهار 88 قیمت هر متر مربع یک میلیون و 503 ، تابستان یک میلیون و 629، پاییز یک میلیون و 644 و در زمستان نیز یک میلیون و 672 هزار تومان بوده است.

سال 89؛ از بیش از یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزار تومان

آخرین سال دهه 80 دوره پر افت و خیزی برای مسکن نیست و تفاوت چندانی بین قیمت‌ها در چهار فصل سال وجود ندارد. این در حالی است که نیمه اول سال با یک میلیون و 795 هزار تومان در بهار و یک میلیون و 743 هزار تومان در تابستان برای هر متر واحد مسکونی همراه بوده است.

همچنین قیمت هر متر زیر بنای مسکونی در پاییز یک میلیون و 843 هزار تومان و در زمستان یک میلیون و 885 هزار تومان بوده است.

سال 90؛ از بیش از یک میلیون و 900 تا دو میلیون و 260 هزار تومان

دهه 90 در حالی آغاز می شود که پایان دوره یک میلیونی برای هر متر واحد مسکونی است.

هر چند که نیمه اول سال 90 با بهار یک میلیون و 929 هزار تومانی و تابستان یک میلون و 968 هزار تومانی همراه بود اما در ادامه روند صعودی قیمت مسکن دوباره آغاز و تاکنون ادامه دارد به طوری که در پاییز قیمت هر متر واحد مسکونی به دو میلیون و 148 و در زمستان به دو میلیون و 262 هزار تومان رسیده است.

سال 91؛ از بیش از دو میلیون و 200 تا سه میلیون و 200هزار تومان

در سال 91 قیمت هر متر واحد مسکونی از مرز سه میلیون تومان نیز گذشت.

بهار 91 با قیمت دو میلیون و 244 هزار تومانی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی آغاز شد و به دو میلیون و 758 هزار تومان در تابستان نیز رسید. اما با رشد نزدیک به 500 هزار تومانی قیمت هر متر واحد مسکونی در پاییز به سه میلیون و 282 هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا مرکز آمار هنوز قیمتی از هر متر زیر بنای واحد مسکونی در زمستان 91 اعلام نکرده است.

گردآوری : پیچک نیوز / مرجع خبر : ایسنا
تاریخ درج خبر : 1392/3/19
جدیدترین خبرها
جدیدترین قیمت‌ها از بازار طلا و ارز
سقوط ناگهانی قیمت سکه و ارز
سکه هنوز حباب دارد
دستور روحانی برای بررسی گفت‌وگو با 1+5
اجناس الکترونیکی ارزان شد
بهای جهانی طلا به پایین‌ترین قیمت در 33 ماه گذشته رسید
قیمت خانه کاهش یافت
قیمت خودرو با افت نرخ ارز کاهش نمی‌یابد
آمادگی واشنگتن برای پرواز مستقیم به تهران
حباب 20 درصدی قیمت مسکن/ کاهش قیمتها آغاز شد

آرشیو خبرها
اخبار
دلایل کاهش نرخ طلا و ارز در بازار+قیمت‌های امروز
معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد
اخبار روز
افزایش نظارت‌ بر قیمت زمین در دولت جدید
کاهش قیمت خودرو تا کی ادامه دارد؟
قیمت‌های کاهش یافته خودرو اعلام شد
برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز
سرگردانی بازار ارز و نوسان شدید قیمت‌ها
نیازی به مصادره روحانی نیست!
سید حسن خمینی به روحانی چه توصیه‌ای کرد؟
رویکرد متفاوت سیما در مستند «چرا روحانی»
ادامه روند کاهش قیمت طلا و ارز در بازار
نرخ ارز باز هم کاهش می‌یابد
دیدار حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی
جزئیات دیدار عارف با روحانی
سونامی کاهش قیمتها به مسکن رسید
عارف با رئیس جمهور منتخب دیدار کرد
با کاهش نرخ ارز حباب قیمت مسکن هم می‌ترکد
قیمت باقی خودروهای داخلی تعیین نشد
کوچ سرمایه‌ها از سکه و دلار
عارف: با دولت روحانی همکاری می‌کنم
احمدی‌نژاد ۳ بار درخواست حکم حکومتی کرد
پگاه آهنگرانی به روحانی چه گفت؟
نرخ بالای میوه در میادین+ریز قیمت‌ها
کاهش شدید قیمت طلا و ارز در بازار
آغاز پیش فروش مگان هاچ‌ بک در ایران + قیمت
قفل بازار خودرو در انتظار «کلید»
خاتمی: دولت روحانی نمی‌تواند معجزه کند
کدامیک‌ از وزرا هفته گذشته از احمدی‌نژاد صد سکه طلا گرفتند
خاتمی به روحانی تبریک گفته است؟
پیش‌بینی کاهش قیمت خانه در ماه‌های آینده
واریز یارانه دارو به حساب خانوار بزودی
قالیباف دیگر شانس حضور در شهرداری را نخواهد داشت
تحلیف روحانی دو روز بعد از تنفیذ برگزار می‌شود
ایران تا صبح نخوابید
توصیه عارف به روحانی درباره احمدی‎نژاد
حق‌الناس را جدی بگیرید
جدیدترین قیمت‌ خودروهای پرتیراژ داخلی
احمدی‌نژاد و روحانی دیدار کردند
جزئیات احضار رئیس جمهور به دادگاه
اشتون: منتظر برقراری دولت جدید ایران خواهیم ماند
خاکشیر، نوشیدنی روزهای گرم تابستان
رئیس‌جمهور منتخب در اولین نشست خبری
استان‌هایی‌که عجیب‌ترین رای‌ها‌ را به صندوق ریختند
احمدی‌نژاد با شکایت لاریجانی به دادگاه احضار شد
حضور افرادی همچون "عارف" در دولت یازدهم
علت افزایش قیمت ارز به روایت وزیر اقتصاد
دستگیری چند تن از عوامل مخل بازار ارز
اسامی نهایی منتخبان شورای شهر تهران
یارانه‌ نقدی پردرآمدها قطع می‌شود
همه وعده‌های اقتصادی "روحانی" در دولت تدبیر و امید
تاثیر کاهش قیمت ارز بر بازار IT
زمان اولین نشست خبری حسن روحانی
رمز عبور‌ «جی‌میل» سرقت شد
دستور فوری احمدی‌نژاد به 2 وزیر اقتصادی
کشف عضوی جدید در بدن انسان!
کاخ سفید:همچنان آماده تعامل مستقیم با ایران هستیم
حسن روحانی درباره‌ی فرهنگ قول داد که...
پیام روحانی خطاب به مردم ایران
حضور خاتمی و سید حسن خمینی در منزل عارف
واکنش اشتون به منتخب شدن روحانی
پیام تبریک احمدی نژاد به مردم و روحانی
عارف پیروزی روحانی در انتخابات را تبریک گفت
انتخابات برنامه‌ دلالان خودرو را به هم ریخت
شکست اصولگرایی لازم بود!
قیمت سکه و طلا کاهش یافت
اعلام نتایج ترکیبی از کل کشور است
نبض تند بازار خودرو
سریال تکراری سیب‌زمینی
حمله به حساب دهها هزار ایرانی در جیمیل
ورود خودروهای آمریکایی به ایران با طعم انتخابات
در این کافی‌شاپ یاد بدبختی‌هایتان بیفتید!
سید محمد خاتمی رسما از حسن روحانی حمایت کرد
بازار مسکن رونق می‌گیرد
تمام وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری درباره اینترنت
حمایت رسمی هاشمی از روحانی
زمان برداشت یارانه خرداد اعلام شد
مطهری : کناره‌گیری عارف مدبرانه و حکیمانه بود
نامه روحانی به محمدرضا عارف
ستادهای عارف در اختیار روحانی قرار می گیرد؟
بهمنی وعده داد: نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی می‌شود
چه کسی خودرو را گران کرد؟
تولید دو ماهه خودرو اعلام شد
عارف انصراف داد+متن بیانیه
اجماع شورای مشورتی اصلاح‌طلبان بر روحانی
دستگیری نصاب دوربين مخفي در منزل تازه عروس
حدادعادل از انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد
قیمت خودرو افزایش یافت + جدول قیمت ها
خدمات رایتل در کدام شهرها قابل دسترسی است؟
واکنش رییس ستاد روحانی به احتمال بررسی مجدد صلاحیت
ائتلاف عارف و روحانی قطعی است
جواب منفی انتظامی و پرستویی به یک کاندیدا
ظلم آشکار به 7 کاندیدا و 77 میلیون ایرانی
استقبال خاتمی از ائتلاف عارف و روحانی
رخنه ماهی‌های آلوده در بازار
جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی
پیش فروش تیبا 2 و عرضه 3 محصول جدید پارس خودرو
اظهار نظر نیکزاد درباره آینده مسکن
مسکن در زمستان‌ها گران‌تر می‌شود!
قیمت تخم‌مرغ افزایش یافت
چه کسی قیمت خودروهای وارداتی را تعیین می‌کند؟
پاسخ‌ وزیر اقتصاد به انتقادات
جدیدترین قیمت طلا و سکه در بازار
چگونگی تک نرخی شدن ارز/ نرخ بازار آزاد واقعی نیست
چاپ اسکناس‌های درشت‌ را در دستور کار داریم
مگان هاچ بک به ایران می‌آید
جی‌میل دوباره باز نمی‌شود؟!
احتمال برگزاری مناظره چهارم کاندیداها
واکنش صالحی به مناظره سوم کاندیداها
ائتلاف اصولگرايان با اين همه اختلاف!
شوک قیمتی در بازار خودرو نخواهیم داشت
تولید خودروی هم‌کلاس پژو 308 در ایران
احتمال ائتلاف روحانی و عارف در روزهای آینده
گوشی برندهای معروف موبایل و خطر تشعشعات سرطان‌زا
بازتاب دومین مناظره انتخاباتی ایران در مطبوعات خارجی
نظر نامزدها درباره‌ی مناظره دوم چه بود؟
بهمنی: از واردات طلا تا 15 سال بی نیازیم